MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

VİZYON
Bölgesinde teknolojik gelişmelerde öncü olma özelliğini devam ettirerek hizmet kalitesini sürekli arttıran, hasta memnuniyeti odaklı çağdaş bir sağlık kuruluşu olmak.

MİSYON
Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde; etik kurallara bağlı, hasta haklarına saygılı, kolay erişilebilir ve kaliteli hizmet sunumunu ekonomik olarak gerçekleştiren bir sağlık kuruluşu olmak.

POLİTİKAMIZ
Hastanemiz vizyon ve misyonu doğrultusunda sektörde öncü olmanın gerektirdiği sorumlulukla sağlık hizmeti ve cihazlarımızı geliştirmek.
Tıbbi etik ve ahlak kurallarından ödün vermemek
Sosyal Güvenlik Kurumu ile oluşturduğumuz ilişkilerle kaliteli hizmet anlayışını tüm hastalarımıza ulaşmasını sağlamak
Irk, dil, din, cins ayrımı yapmadan insan sağlığına saygı duymak
En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastaya sunmak
Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine en yüksek değeri ve özeni göstermek
Hasta ve yakınlarını doğru bilgilendirmek
En değerli kaynağımız ve en önemli yatırımımız olan insan, yönetim anlayışımızı saygıya dayandırmak, çalışanlarımızın her konuda katılımcı olmalarını sağlamak, fikirlerini söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduklarını benimsetmek
Hastalarımızın hastalıkları sırasında en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, hastalık sonrasında da yaşam kalitesinin artmasını sağlayarak hasta mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmak

Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın!

Bize Ulaşın!

Web page was created with Mobirise